Koleżanki i Koledzy

Sytuacja na rynku taksówkarskim skłoniła grupę aktywistów do stworzenia IZBY TAXI i chcieli byśmy zaprosić Was do uczestnictwa w jej tworzeniu. Rynek taksówek po nowym roku będzie wymagał silnego monitorowania i kontroli jakości usług taxi oraz przestrzegania obowiązujacych przepisów. Zapewnić to może Ogólnopolska Izba Taksówkarzy, która dzięki szerokim uprawnieniom będzie mogła realnie dbać o poziom polskich przewozów pasażerskich taksówką, a także wpływać m.in. na tworzone przepisy prawa miejscowego oraz zgodność przejazdów z obowiązującym prawem.
Jest to działalność ze wszech miar potrzebna gdyż da nam realny wpływ na to jak transport taksówką będzie wyglądać.
W Izbie zasiadać będą przedstawiciele taksówkarzy z całej Polski, jednakże poszczególnym województwom pozostawimy szerokie możliwości do decydowania o ich własnym regionie.
Do tego potrzebujemy Waszego akcesu do IZBY.

Czym jest Izba Gospodarcza?
Izba gospodarcza – instytucja samorządu gospodarczego, zrzeszająca podmioty i osoby prowadzące działalność gospodarczą, tj. zarówno spółki, jak i przedsiębiorców jednoosobowych.
Izby gospodarcze kształtują i upowszechniają zasady etyki w działalności gospodarczej, w szczególności opracowują i doskonalą normy rzetelnego postępowania w obrocie gospodarczym. Izba gospodarcza posiada uprawnienia w dziedzinach dotyczących funkcjonowania przedsiębiorców, np. do wyrażania opinii o projektach rozwiązań odnoszących się do funkcjonowania gospodarki, czy też uczestniczenia w przygotowywaniu projektów aktów prawnych w tym zakresie. Izba gospodarcza może dokonywać ocen wdrażania i funkcjonowania przepisów prawnych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej.
Oprócz tego na wniosek lub za zgodą izby gospodarczej Rada Ministrów może powierzyć tej izbie wykonywanie niektórych zadań zastrzeżonych w przepisach prawa dla administracji państwowej.
W celu wykonywania ich zadań statutowych właściwe organy administracji państwowej udzielają izbom gospodarczym informacji do tego niezbędnych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *