Porozumienie TAXI to przyszłość
W JEDNOŚCI SIŁA – WSPÓLNIE OSIĄGNIEMY WIĘCEJ.
Tylko armią ludzi pokonamy wszelkie przeszkody. Z silnym przeciwnikiem trzeba walczyć silną armią, słabego można zdeptać i zmieszać z błotem. Mamy wiele problemów do rozwiązania. Nie tak dawno padliśmy na kolana, a teraz dalej nas kopią. Pomimo to, po raz kolejny podnosimy rękawicę i podejmujemy walkę. Nie składamy broni, nie poddajemy się.
Ochrona mikro przedsiębiorców
Żądamy ochrony mikro przedsiębiorców oraz zdjęcia parasola ochronnego chroniącego zorganizowaną przestępczość w branży transportowej. Działanie na rzecz obcego kapitału nie tylko pogrzebie polską taksówkę, ale również w krótkim czasie pozbawi możliwości zarabiania innych polskich przedsiębiorców. W konsekwencji takiego działania polskiego rządu staniemy się my Polacy wyrobnikami pracującymi za miseczkę karmy.
Stop mafii przewozowej
Żądamy egzekwowania obowiązującego prawa przewozowego i podjęcia wszelkich działań przeciwko mafii przewozowej ze szczególnym naciskiem na działania organów podatkowych. Brak narzędzi do skutecznej walki ze złodziejami grasującymi na rynku przewozowym to podstawowy problem dnia dzisiejszego. Żądamy rozszerzenia możliwości kontrolnych i wykonawczych stosownych organów państwowych.
Odmrożenie Zespołu Międzyresortowego
Żądamy odmrożenia Międzyresortowego Zespołu do spraw kontroli i monitorowania podmiotów świadczących nielegalne usługi w zakresie przewozu osób i przyznania mu realnych narzędzi do walki z przestępczością w tej branży. Celem Zespołu Międzyresortowego powinno być wprowadzenie rygorystycznych działań kontrolnych organów państwowych w zakresie przestrzegania przepisów regulujących przewóz osób wobec podmiotów świadczących tą usługę nie stosujących się do obowiązujących przepisów oraz wypracowanie zmian w prawie, które pomogą w tych działaniach.
Chcesz zmian nie możesz czekać
DOŁĄCZ DO NAS – WSPÓLNIE MOŻEMY WIĘCEJ.
Musimy pamiętać, że mamy do czynienia z bardzo trudnym przeciwnikiem. A właściwie to tych przeciwników na Naszej drodze jest wielu. Z jednej strony nieuczciwa konkurencja z wielkimi zasobami finansowymi , a z drugiej rząd, który z niezrozumiałych powodów wspiera nieuczciwą konkurencję.
Wzywamy do dialogu
DOŁĄCZ DO NAS - MAMY DOŚĆ PAPIEROWEJ WOJNY.
Żeby skutecznie walczyć o poprawę warunków pracy, żeby się przeciwstawić nieuczciwej konkurencji, żeby osiągnąć istotny i słyszalny głos w walce o lepsze jutro musimy się zjednoczyć ze wszystkimi odpowiedzialnymi, wiarygodnymi partnerami i organizacjami aby urosnąć w siłę. Możemy to osiągnąć pod warunkiem, że przestaniemy gadać i narzekać, a zaczniemy działać. Potrzebujemy Waszego wsparcia i Waszego głosu. Nie wywieszajmy białej flagi, udowodnijmy wszystkim, że umiemy mówić jednym głosem i umiemy walczyć o nasze lepsze jutro.