Odmrożenie Zespołu Międzyresortowego

 

Odmrożenie Zespołu Międzyresortowego

Żądamy odmrożenia Międzyresortowego Zespołu do spraw kontroli i monitorowania podmiotów świadczących nielegalne usługi w zakresie przewozu osób i przyznania mu realnych narzędzi do walki z przestępczością w tej branży. Celem Zespołu Międzyresortowego powinno być wprowadzenie rygorystycznych działań kontrolnych organów państwowych w zakresie przestrzegania przepisów regulujących przewóz osób wobec podmiotów świadczących tą usługę nie stosujących się do obowiązujących przepisów oraz wypracowanie zmian w prawie, które pomogą w tych działaniach.

Dołącz do nas